Услуги

Счетоводни, данъчни и трудово-правни услуги:

 • обработка на счетоводни документи съгласно законодателството;
 • изготвяне и подаване на всички задължителни осигурителни и данъчни декларации, справки и удостоверения;
 • регистрация по ДДС, изготвяне и подаване на дневници и справки по ЗДДС, Интрастат декларации, VIES декларации;
 • обработка на работни заплати и личен състав, осъществяване на всички дейности, свързани с управлението на персонала и лицата наети по трудови и граждански договори;
 • водене на складови наличности на стоки и материали;
 • заверка на осигурителни книжки за осигурителен стаж;
 • изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети;
 • изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • представителство и защита пред контролните органи на НАП, НОИ и НСИ;
 • регистрация на ДДС номер в Германия;
 • подаване на месечна ДДС декларация в Германия.

Консултации:

 • консултации във връзка със счетоводното, данъчно и осигурително законодателство при спазване на действащото законодателство;
 • намиране на ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на Вашия бизнес;
 • оптимизиране и минимизиране на данъците спазвайки законовите разпоредби;
 • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци;
 • трудово-правни и осигурителни консултации;
 • консултация и съдействие при регистриране, преобразуване, заличаване на фирми;
 • пенсионни консултации.