Цени

Цени на счетоводни услуги при абонаментно обслужване:

фирми с до 25 документа, нерег. по ДДС - 40,00 - 60,00лв.,

фирми с до 50 документа, нерег. по ДДС - 80,00 - 130,00лв.,

фирми с до 150 документа, нерег. по ДДС - 130,00 - 230,00лв.,

фирми с до 25 документа, регистр. по ДДС - 100,00 - 150,00лв.,

фирми с до 50 документа, регистр. по ДДС - 130,00 - 190,00лв.,

фирми с до 150 документа, регистр. по ДДС - 200,00 - 380,00лв.,

фирми с над 150 документа до договаряне.

 

Пакет „Персонал”:

за 1 човек – 10 лв.,

за 2 човека – 20 лв.,

за 3 до 5 човека – 50 лв.,

за 5 до 10 човека – 100 лв.,

за 10 до 20 човека – 250 лв.,

над 20 човека - по договаряне.

 

Еднократни счетоводни услуги на лица без абонамент:

- консултации - 25лв./час,

- попълване на данъчна декларация и приложенията към нея - 20,00лв. + 5,00лв. за всяко приложение,

- публикуване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър - 40,00лв.,

- годишно счетоводно и данъчно приключване:

- фирми с до 50 документа - 280,00лв.,

- фирми с до 100 документа - 460,00лв.,

- фирми с над 100 документа - по договаряне.

*Забележка:

  1. "Документ" е фактура, банково бордеро, складов документ, счетоводна справка, мемориален ордер и др., които генерират счетоводна операция, документираща стопански последици.
  2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.