За нас

Ние, екипът на АКАУНТ СМ,  гр. Варна, сме малка, но сплотена, група от квалифицирани и силно мотивирани специалисти в областта на счетоводството, данъчното законодателство, трудовото и социално-осигурително законодателство.

Управляващ съдружник в АКАУНТ СМ е Соня Милева. Специалист с дългогодишен опит в областта на корпоративното и бюджетно счетоводство, данъчното и осигурително законодателство на Република България, финансови консултации, ТРЗ и личен състав. Притежава магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол”, Икономически университет – Варна, 1997г.

Инвестираме много в собствените си знания и квалификации за да сме винаги актуални спрямо измененията в нормативната уредба. Стараем се винаги да бъдем гъвкави спрямо изискванията и очакванията на нашите клиенти, като предоставяме качествени счетоводни услуги и ефективно организиране на счетоводния процес.

Най- важната предпоставка за развитието на един проект в сферата на услугите е удовлетвореността на крайния потребител - това сте вие!

Вие определяте кои сме, къде се намираме и накъде отиваме!