Нашите клиенти

Клиентите на "АКАУНТ СМ" ЕООД са фирми развиващи се в различни направления на стопанския живот:
 • търговия – на едро и дребно, внос и износ;
 • образователни услуги;
 • строително-ремонтни дейности;
 • даване под наем и експлоатация на недвижими имоти;
 • проектантски дружества;
 • фирми посредници при наемане на персонал;
 • фирми, извършващи консултантски услуги;
 • туризъм;
 • социални услуги;
 • международен транспорт;
 • фондации, юридически лица с нестопанска цел;
 • автосервизни услуги;
 • свободни професии;